Антарктичний Океанічний Альянс (Antarctic Ocean Alliance, AOA) — є коаліцією природоохоронних организацій. До AOA входять близько 30 неурядових організацій, зокрема таких, як Всесвітній фонд дикої природи (WWF), Грінпіс Інтернешнл, Міжнародный фонд захисту тварин (IFAW) , Фонд П’ю (PEW) та ряд інших.
Діяльність коаліції спрямовано на сприяння формуванню мережі морських заповідників и охоронюваних акваторій в Антарктиці. Наразі, з огляду на сукупність географічних, кліматичних і політичних чинників, моря навколо Антарктичного континенту найменше уражені антропогенним впливом. Морські екосистеми Антарктики залишаються майже недоторканими, зберігаючи первісний стан.

 

Питання збереження біоресурсів Південного океану належить до компетенції Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (АНТКОМ), що створена відповідно Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики(АНТКОМ), що її було прийнято у 1982 році як частину Консультативної системи Договору про Антарктику. Україна ратифікувала Конвенцію і є одним из 25 членов АНТКОМ.

В Україні питання, пов’язані із імплементацією Конвенції, рішенням Кабінету Міністрів віднесено до сфери відповідальності Мінагрополітики та підпорядкованого йому Державного агентства рибного господарства України. В грудні 2015 року до них долучилося, також, Міністерство екології та природних ресурсів. Таке рішення було ініційоване самим міністерством у відповідь на звернення АОА. Участь Мінприроди дасть змогу належно збалансувати господарські і природоохоронні інтереси в підході України до створення МОР в Антарктиці.

2008 року Комісія ухвалила рішення сформувати до 2012 року в Південному океані мережу охоронюваних акваторій (районів), що забезпечило б стійке управління (охорону і використання) морських біоресурсів Антарктики. Однак таку мережу досі не створено.

Згідно відповідних наукових висновків, пріоритетними напрямками розбудови такої мережі має бути збереження морських екосистем моря Росса і Східної Антарктиди, які є місцем проживання майже 10000 видів тварин, птахів, риб та інших видів морської фауни. Багато них є ендемічними і не зустрічаються в інших регіонах планети. Оскільки окремі види перебувають під загрозою, і у зв’язку з високою уразливістю полярних екосистем, є необхідним цілісний екосистемний підхід до їхнього захисту. Створення морських охоронюваних районів (МОР) у відповідних областях дасть змогу зберегти такі екосистеми, сприятиме стійкому відтворенню та екологічно збалансованому використанню біологічних ресурсів Антарктики.
Промислова діяльність (наприклад, видобуток корисних копалин) в зазначених районах, вже заборонена, тоді як експлуатація морських живих ресурсів продовжується. В останні роки інтерес до подальшої експлуатації морських ресурсів антарктичного регіону зріс. Така тенденція (за відсутності ефективних, повністю реалізованих і сталих заходів щодо захисту екосистем) може призвести до суттєвого скорочення біорізноманіття в Південному океані.

 

Слід зазначити, що створення МОР не призведе до жодних додаткових обмежень трансантарктичного судноплавства, доступу до науково-дослідних станцій, а також екологічно збалансованого використання морських біологічних ресурсів. Такий стан буде повністю відповідати Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики (АНТКОМ), Конвенції ООН щодо морського права (КМП) та іншим міжнародним угодам.
Під керівництвом Наукового комітету АНТКОМ, розроблено дві пропозиції по створенню МОР — для моря Росса (спільно представлена США та Новою Зеландією) і для Східної Антарктиди (представлена Австралією, Францією та ЄС). Ці пропозиції відображають належні режими захисту районів унікальних екосистем Антарктики, котрі були визначені на основі урахування потреб збереження біорізноманіття в проблемних зонах на всіх трофічних рівнях.
На жаль, впродовж останніх років, делегація України в АНТКОМ належить до невеликої групи країн, котрі не підтримують прийняття цих пропозицій і в таки спосіб, фактично, блокують створення МОР, оскільки рішення ухвалюються консенсусом. Водночас Україна, як держава з величезним досвідом антарктичних досліджень, могла б підтримати відповідні ініціативи Європейського Союзу і Австралії і долучитися до світових лідерів в галузі збереження морських екосистем Антарктики. Це мало б величезне політичне значення покращуючи якість взаємин із нашими іноземними партнерами.

 

Беручи до уваги глобальну значущість впровадження зазначених проектів, взаємозв’язок екологічних, економічних та політичних чинників в контексті створення МОР, Партія Зелених України всіляко сприятиме формуванню екологічно збалансованої позиції України щодо антарктичних МОР та створенню подібних районів і в Чорному морі також.

Written by Stas Tugolukov