Виборча Програма Партії Зелених України
1. За соціальну, правову, екологічно дружню державу. Місія держави -захист прав і убезпечення інтересів громадян.
2. Зелені за очищення влади та довкілля від забруднення та відходів, за громадський контроль над владою, за руйнування корупційного середовища у владних структурах всіх рівнів, за зняття недоторканності з народних депутатів, суддів, Президента України, за запровадження пропорційної виборчої системи із відкритими списками.
Держава для людини, а не людина для держави
3. Зелені за всебічну захищеність та впевненість у майбутньому кожного члена суспільства, за гідне життя в екологічно сприятливому середовищі.
Зелені за безумовний базовий дохід
4. Захищене дитинство та гідна старість – ознаки справедливого устрою суспільства.
5. Зелені за свободу, гідність і права людини, за гендерну рівність.
Зелені за толерантність і гуманізм
6. Зелені проти дискримінації будь-кого за будь-якою ознакою, в будь-яких формах.
7. Зелені проти насильства у будь-яких формах, проти вільного обігу зброї.
8. Зелені за легалізацію медичного канабісу.
9. Гуманність – ознака цивілізованості. Зелені проти жорстокого поводження із тваринами, проти їхнього використання в цирках, дельфінаріях, тощо.
Мислити глобально – діяти локально
10. Зелені за децентралізацію влади і розширення прав територіальних громад, за участь громадськості у формуванні та контролі використання місцевих бюджетів, за єдність прав місцевого самоуправління і відповідальності за екологічний та соціально-економічний стан міст та селищ, за право місцевої влади на притягнення до відповідальності юридичних та фізичних осіб за скид неочищених стоків та інше забруднення довкілля.
11. Зелені за законодавче закріплення обов’язковості врахування результатів місцевих референдумів для ухвалення політичних та управлінських рішень.
Ми не успадкували цей світ. Ми позичили його у нащадків
12. Зміна клімату – загроза майбутньому. Зелені за низьковуглецевий розвиток, за мінімізацію викидів тепличних газів та захист атмосферного повітря, за впровадження Національної та місцевих програм попередження та адаптації до зміни клімату на основі спільної диференційованої відповідальності всіх членів суспільства і суб’єктів господарювання..
За національне єднання на засадах глобальних інтересів
13. Зелені за екологічно солідарне суспільство консолідоване відповідальністю за сьогодення і майбутнє, за впровадження інтегрованої екологічної політики, що торкається всіх сфер життя суспільства.
14. Спільна протидія соціально-екологічним викликам – основа об’єднуючої національної ідеї.
За соціально-екологічну гармонію
15. Зелені за постійне узгодження екологічних та соціально-економічних чинників, за “зелені” робочі місця в екологічно дружніх сферах діяльності.
16. Зелена формула соціальної справедливості включає:
– справедливий перерозподіл ресурсів на засадах гармонізації потреб та інтересів різних соціальних верств.
– забезпечення конституційного права на сприятливе довкілля;
– право на житло і убезпечення від його відчуження проти волі власника;
– безкоштовний пакет найнеобхідніших медичних послуг;
– безоплатну середню і професійно-технічну освіту, доступність вищої освіти незалежно від статків, державні гарантії надання першого робочого місця;
– відповідність прожиткового мінімуму базовим потребам;
– ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству;
– захищеність від дискримінації з боку роботодавця за статтю, віком, сексуальною орієнтацією, расовою чи етнічною належністю;
– захист представників ЛГБТ-спільноти від утисків;
– забезпечення державою соціальної реабілітації колишніх ув’язнених та представників інших соціально вразливих категорій населення;
– детінізація сфери сексуальних послуг;
17. Зелені за вдосконалення екологічного врядування, що передбачає, зокрема:
– запровадження інституту екологічного омбудсмена;
– запровадження посади віцепрем’єр-міністра з питань сталого розвитку – міністра екології та природних ресурсів;
– передачу Держлісагентства та Держрибагентства до сфери координації Мінприроди;
– відновлення Державної гідрометеорологічної служби у сфері координації Мінприроди;
– формування структури Державної природоохоронної служби відповідно адміністративно-територіального поділу України та передачу їй частини функцій профільних департаментів облдержадміністрацій;
– надання органам державного екологічного контролю оперативно-розшукових функцій.
Зелені за економіку замкненого циклу
18. Зелені за формування індустрії повної переробки відходів та повторного використання матеріалів, мінімізацію використання пластику одноразового вжитку, за розширену відповідальність виробника.
19. Зелені за збільшення природоохоронних інвестицій на засадах екологічної конверсії зовнішнього боргу.
20. Зелені проти нарощування потужностей АЕС і усталення практики продовження експлуатації атомних енергоблоків у понадпроектний термін.
21. Зелені за створення геологічного сховища радіоактивних відходів та формування Фонду виведення атомних електростанцій з експлуатації.
22. Зелені за пріоритетність використання відновлюваних джерел енергії, сприяння розбудові малих (потужністю до 50 Квт) електростанцій, розвиток електротранспорту.
23. Зелені за відновлення і розвиток державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, за державну підтримку фундаментальної науки, за практичне впровадження результатів досліджень.
24. Зелені за запобігання промисловому забрудненню, за екологічно дружню високотехнологічну модернізацію виробництв.
25. Зелені за законодавче закріплення обов’язковості державного медико-екологічного контролю впливу промислових об’єктів на стан довкілля та здоров’я мешканців прилеглих територій, здійснення моніторингу впливу діяльності кримського заводу “Титан” на екологічну ситуацію в Херсонської області, а також впливу на навколишнє природне середовище підприємств, що знаходяться в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.
Захист земельних, водних та лісових ресурсів-питання національної безпеки.
26. За повну заборону експорту необробленої деревини, інтенсивне відтворення лісів і збільшення їхньої площі до 20%, а об’єктів ПЗФ до 30% території України, законодавче закріплення статусу морських охоронюваних районів.
27. За розвиток аграрного сектору на засадах невиснажливого господарювання, підтримка фермерства, протидія свавільному пануванню агрохолдингів, сприяння бджільництву, як чиннику екологічної та продовольчої безпеки, жорсткий контроль за використанням пестицидів та агрохімікатів, дотриманням правил сівозміни та тримання земель під паром, передача полезахисних лісонасаджень у власність територіальних громад за умови здійснення заходів з догляду та відновлення.
28. Зелені за підготовку до запровадження ринку земель з урахуванням всього комплексу екологічних, соціальних та економічних чинників.
Україна це Європа
29. Зелені за євроінтеграцію, як долучення до системи цінностей та норм цивілізованого співжиття.
30. Зелені проти використання сили у міжнародних стосунках, за беззастережне дотримання норм міжнародного права, за відновлення територіальної цілісності незалежної України, за співпрацю із НАТО задля забезпечення обороноздатності країни.
31. Зелені за поетапну професіоналізацію армії у визначені терміни.