ГЛОБАЛЬНІ ЗЕЛЕНІ. Ліверпульська Декларація

24.05.2017

Неофіційний переклад

ГЛОБАЛЬНІ ЗЕЛЕНІ

Ліверпульська Декларація

2 квітня 2017

ЗЕЛЕНІ: ГЛОБАЛЬНИЙ РУХ, СПІЛЬНИЙ ПОГЛЯД

Світ стикається із тривожними і небезпечними тенденціями. Численні діячі та організації піднімаються на протидію викликам, що зумовлені цими тенденціями.

Глобальні Зелені, як агенти змін, сприяючи сталому, справедливому, мирному, вільному і демократичному майбутньому людської цивілізації на Землі, включаються в незліченні битви за утвердження наших спільних цінностей. Ми зобов’язуємося співпрацювати ще тісніше в майбутньому задля фундаментальних перетворень необхідних для того, щоб передати прийдешнім поколінням світ, що його ми лише позичили у них.

Екологічна криза, нерівність і конфлікти посилюються, спонукаючи до вимог суспільно-політичних змін. Безвідповідальні авторитарні лідери і праві політики користуються цим невдоволенням. Застосовуючи популістські прийоми, вони покладають відповідальність за   наявні проблеми на меншини, на вільнодумців, на всіляких «інших», особливо на мігрантів і шукачів притулку. Для реальних проблем, таких як зміна клімату, жорстка економія чи соціальне розшарування, такі лідери, як пан Путін, президент Tрамп, президент Ердоган, президент Дутерте та інші пропонують уявні рішення. Ми, Зелені, стоїмо на протилежній позиції — ми прагнемо замінити страх на надію, ненависть на співчуття, расизм на повагу до всіх.

Ми, Зелені, пропонуємо політику, яка є водночас і дієвою, і далекоглядною. Ми віримо в суспільство, що поважає різноманітність, сприяє миру, створює реальну демократію, долає нерівність і, перш за все, поважає природу та майбутні покоління. Ці Зелені цінності, відображені в нашій Хартії, є спільними для Зелених партій всієї Планети. Поважаючи розмаїття Зелених партій, ми тримаємося спільних принципів і, водночас, гнучких підходів до їхнього впровадження. 

ЗМІНА КЛІМАТУ

Зміна клімату є найбільшою загрозою, загрозою для людей, для людського суспільства, для навколишнього середовища і до майбутнього.

Ми Зелені зобов’язані діяти негайно для досягнення мети Паризької Угоди з обмеження потепління рівнем не більше ніж 1,5 градуси вище доіндустріального рівня.

Чиста електроенергія для всіх

Сонячна, вітрова та інші відновлювані джерела енергії спроможні забезпечити енергетичні потреби планета. Зелені працюють , аби дати кожному доступ до чистої електроенергії за ліквідації ядерної енергетики, відмови від нових великомасштабних гребель і виробництва енергії з біомаси в індустріальних масштабах.

Зберігати викопне паливо в землі

Ми, Зелені, виступаємо за припинення субсидування використання викопних видів палива в країнах G20 у 2020 році та відмови від його використання урядами і державними органами всіх рівнів.

Зелені виступають проти фрекінгу, створенню нових або розширенню існуючих вугільних шахт, а також морського видобутку нафти і газу.

Захистити ліси

Природні ліси, так само як і інші складові довкілля, є частиною вирішення проблем клімату. Зелені захищатимуть їх.

Компенсувати втрати і шкоду

Ми, Зелені, зобов’язані сприяти уразливим країнам в доступі до засобів правового захисту відповідно із міжнародним правом у разі втрат і шкоди спричинених зміною клімату.

ЕКОЛОГІЯ

Земні екосистеми, від яких залежить все життя, нині ушкоджені, забруднені або ж деградують у безпрецедентних масштабах. Без нагальних перетворень задля утримання людської діяльності в рамках глобальної екологічної збалансованості наслідки будуть потенціально катастрофічними. Зелені мають унікальну місію очолити  колективні дії орієнтовані на екологічну збалансованість і пом’якшення наслідків впливу на всіх рівнях,  від локального до глобального.

Захистити і відновити природу

Ми, Зелені, віддані захисту і відновленню біорізноманіття і найважливіших екосистем, включаючи ліси, океани, крижані масиви і гірські льодовики.

Трансформувати основні системи забезпечення людини

Ми, Зелені, просуваємо екологічну економіку і нові управлінські механізми, які підтримують збалансованість продуктового, водного забезпечення  та міського господарства. Зелені — прихильники екологічної збалансованості. Зелені є захисниками тварин, утверджуючи співчуття до інших живих видів і оскаржуючи індустріалізоване фермерство та інші форми жорстокого поводження.

ДЕМОКРАТІЯ

Нам не досягти успіху у боротьбі із кліматичними, природоохоронними

та соціальними проблеми без енергійної демократії. Ми віримо, що демократія участі дає змогу громадянам формувати ефективні рішення проблем, із якими ми стикаємося.

Забезпечити представництво

Ми, Зелені, прагнемо до усунення бар’єрів на шляху політичного

представництва, таких як висока виборча застава і обмежувальні правила реєстрації партій,  та забезпечення в пропорційного представництва. Ми засуджуємо антидемократичні практики, такі як однопартійність та «довічне президентство». Зелені братимуть участь у місіях спостерігачів на виборах усюди, де це можливо.

Розширювати права і можливостей участі жінок в політичному житті

Ми, Зелені, будемо співпрацювати задля усунення бар’єрів на шляху участі жінок у політиці та заохочувати і просувати рівні можливості жінок у всіх сферах політичного життя. Ми будемо підтримувати і посилювати діяльність Глобальної Зеленої Жіночої Мережі.

Заохочувати молодих людей до політичної залученості

Ми, Зелені, будемо активно заохочувати участь молоді в усіх аспектах політичного життя. Ми будемо співпрацювати з Глобальними Молодими Зеленими задля розширення можливостей молодих людей у рамках  представницької демократії.

Повторно запровадити Зелений щит

Інінціатива «Зелений щит», започаткована в 2001, році мобілізувала Зелених парламентаріїв та активістів на допомогу в захисті Зелених що опинилися під тиском чи під загрозою.  Це механізм тиску на уряди країн , де люди перебувають в ув’язненні, зазнають катувань, позбавлені прав або живуть в умовах граничної небезпеки.

Уряди, а не корпорації визначають державну політику

Ми, Зелені, буде працювати, щоб відновити суспільний простір та влада і звільнити демократію від корпоративного впливу. Ми будемо видаляти із торговельних угод положення, які дають іноземним корпораціям право подавати на країни позови до судів, що перебувають поза межами усталених правових рамок (Механізми Врегулювання Суперечок Державного Інвестора).

Ми, Зелені, зобов’язані співпрацювати в боротьбі проти експлуатації

та екологічної шкоди заподіяної транснаціональними корпораціями, а  також спільними підприємствами, такими як канадійські гірничовидобувні  компанії в Латинській Амриці та Shell в Нігерії, зокрема оприлюднюючи відомості про їхню діяльність і вплив в парламентах країн їхнього походження.

Захистити громадянське суспільство

Ми, Зелені, виступає за самовизначення кожної особистості і всіх громадянських груп та  самоорганізованих об’єднань. Ми цінуємо будь-яке просування у розширенні простору для громадянського суспільства і його організації, і протидіємо будь-яким зазіханням на нього з боку авторитарних режимів.

Захистити свободу засобів масової інформації

Ми, Зелені, підтримуємо повагу до свободи ЗМІ та інших  громадянських свобод. Ми проти протиправного затримання журналістів і придушення незалежних засобів масової інформації.

СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Ми, Зелені, виступаємо за більшу рівноправність у суспільстві. Нерівність

шкодить усім, разюча відмінність у доходах і рівні добробуту  зумовлюють бідність і призводять до соціальної корупції. Хоч глобалізація і створила чудові умови для соціального прогресу і нові можливості, до її негативної сторони належить величезне зростання  багатства і сили крихітної меншості. Загальна залученість і рівність є ключем до поліпшення якості життя для всіх.

Стать і сексуальна ідентичність

Ми, Зелені, сприяємо звільненню і розмаїтості.  Ми проти суспільства, де відсутня повна рівність жінок  і стверджуємо , щорозширення прав і можливостей жінок є передумовою для впровадження базових Зелених цінностей. Ми визнаємо, що стать не є бінарною і гендерні належності є різноманітними. Зелені віддавна сприяють забезпеченню рівності прав геїв, лесбіянок, бісексуалів, трансгендерів та міжстатевих спільнот.

Міграція та біженці

          Ми, Зелені, захищаємо право на пошук притулку і відстоюємо права мігрантів. Ми відкидаємо політику покладання на них відповідальності за всі проблеми. Зміна клімату, глобальна нерівність, війни та політичні конфлікти прискорюють зростання чисельності біженців. Всі уряди, особливо у найбагатших країнах, зобов’язані займатися питаннями вимушених переміщень людей та сприяти їм у питаннях правового захисту. 

Податкова справедливість

Ми, Зелені, покликані протидіяти ухиленню від податків на національному, регіональному і глобальному рівнях та забезпечувати сплату належної частки прибутків корпораціями та багатіями. Зелені заперечують проти становища за якого вісім найбагатших людей  контролюють активи, що перевищують статки 50% населення всієї планети.

Освіта

          Ми, Зелені, обстоюємо право кожної особи на якісну безкоштовну освіту. Зелені мприяють міжнародним контактам молодих людей як важливому чиннику демократизації та інтернаціоналізації освіти. Беручи до уваги зміни умов зайнятості кожен повинен мати можливості навчання впродовж усього життя.

Простота переходів

Ми, Зелені, покликані сприяти полегшенню переходу особистостей та спільнот до нових умов спричинених змінами природного середовища та їхньому залученню до видів діяльності зумовлених екологічним імперативом, цифровою революцією та автоматизацією.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Ми, Зелені, прагнемо побудувати нову гуманістичну економіку на засадах захисту екосистем та поваги до природи.

Економічні перетворення

Ми, Зелені, активно просуваємо економічні стратегії змін у промисловості, сфері послуг та сільському господарстві що поєднують господарську ефективність із екологічними вимогами відповідно до Цілей Сталого Розвитку. Ці стратегії також мають приборкувати впливи монополій, корпоративні привілеї чи контроль, та захоплення земель.

Жити в планетарних кордонах

Нескінченне економічне зростання є неможливим. Ми, Зелені, покликані до негайної та активної співпраці задля забезпечення  життя і діяльності людства на Зесмлі  у безпечному і справедливому просторі.

Впроваджувати соціальні інновації

Культура Зелених протистоїть споживацтву. Зелені підтримують циркулярну економіку, що базується на повторному використанні, відновленні виробів та рециклюванні відходів. Ми підтримуємо соціальну економіку базовану на спільній власності кооперативів та подібних утворень, де господарство працюватиме в інтересах більшості.

МИР

Екологічні чинники, соціальна справедливість, демократія та мир є пов’язаними. Лише тоді, коли люди здійснюють демократичний контроль та користуються своїми громадянськими і загальнолюдськими правами, включаючи права жінок, є можливості мирного розв’язання суперечностей. Людство на всіх рівнях має виробити правила, що дозволяють людям адаптуватися, вчитися і змінюватися за необхідності, аби передати наступним поколінням те, що ним успадковано.

Безядерний світ

Ми, Зелені, докладатимемо зусиль аби покласти край видобутку, експорту та використанню урану, а також вестимемо кампанію за ядерне роззброєння.

Верховенство права

Ми, Зелені, працюватимемо над встановленням та подальшим розвитком нового багатостороннього міжнародного устрою під егідою Об’єднаних Націй. Ми відкидаємо систему міжнародних відносин в якій найсильніші діють, як вважають за потрібне і примушують слабших діяти за їхньою вказівкою

Чесна торгівля

Чесна торгівля є необхідною умовою мирного міжнародного розвитку. Ми, Зелені, протидіємо експлуатації через торгівлю, що руйнує суспільство.

Заперечення мілітаризації

Ми, Зелені, заперечуємо мілітаризацію міжнародних відносин. Ми ніколи не приймемо використання військових засобів для зміни кордонів чи позбавлення людей свободи.

***